X Patent X4898
patent numberissue datepdftext
X48981827-10-10X0004898.pdf(12) United States Patent (10) Patent No.: X4898 Blaisdel (45) Date of Patent: Oct. 10, 1827 (54) BALANCE (ON DEARBORNS IMPROVEMT) (76) Inventor: Samuel Blaisdel United States Patent Patent No.: X4898 ,, 4% M ..L..4m.-~%f2r'y - ' 4:/1/I 7&0; 47: 4%/4c';_v////7}?4/}//x//W75, (W106 V r?7Mv,;/;/&? Z?/4/av/rf ac ?aw/'//Tw K-:?c~1n.9'~/'/1 22%, 4. /aw /'49:/I14u/%vr.:v.o?{m'-Iz.I.v.//, .0 5 tin. LMM~r 4219 9' -,4M}.4o .7}::.4w4u-. o, .M on /5.4., I M /4!/V/+ricr4, I. K. ,4-#74 3-?ag/4.. do rue, ' Z1 ar4wZ,a/Z.o4d_V 5{74nu'rM /v 4/"I1%1~4:,_> V-ygazclcyr o-55 M 73,/awn/ I ' 9' _ T _ I V /I/Z25 ./4/fora; to/44.r41f4 //c074?/4:, :/-.-22-r I- M! rr4.;va:4-zZ"z&.r4zoo:o?r_3r,:'1/ /:75/;.}-/"(xi/M, AL %b, ?z?ir/:%fr4%, . ":_:v'_;71z.7rT4':;g'. /,.t<.z/9 2'44 0 la n, a. .317, i 4'/lIIztzILJ am.;,nr//7z~oc2't-, .?rzr4g.#p '4. /3 M .-./(row nu. -Au/;/ul 91;;/oueuruafon a<9r 124- /aw-"iv Z~a2.r- _ -13:44., %alm..,, /_o a!Z.lna(4 a/ 141/ /l?apeaa, /.:/e./Z7514. I 4.; /nut/ondew-1'u, n-ya .7/tqraz-ctr/.5/-2:922 A-M. /4!, cm/ot :-ab./J 2;. puma ?ow/};(.p%v/4 ?vvlganec,/m" 4, me 4%6ou4:#r.r, 45*/4/}4o. anew, Kc-. Kr . e 1% .:-i-; /4-rpv-r-r1-I ohf{tl14dl;.I#rl1'z /m/.2,?fa?n4'o cg 5%.-A/fiazot, M /v-A c/ L. 17/ ru.:w?a,/a4aez., Jcm 15 44, eaiat :of0I'lo1v iv /54-/a.zm..'l1 aw aco{.g{:dI'1zaf/ea/iv /one-o no/u/o 4:41 (4: #196./Fa/or4r:Lo(ftv Lu a. 376- titifa-Itcl/.t1-rc tu. /c4~M4rz. . a4(.1%547r'1:. 41' ad r//o 14;, /4" .,/:1! /14: an ?afamc. actndv/3-u.a(aa 4- 7.a0ea- r/9,5. '4 /1./M-_.. mm. 4414?. Zt? 4?././3-aocaww... .4 /m.2";.'a, ..l5/~.em .. tn, # fr.},p/eJ47. .0 fldgfh-10 en. en [A4245/-r11/(/169 re/rwcawur agu-5 .7; '/In o?2'o3w-//9 raj} /6', 5-pin .. .-L, um? /.'r/it/. 1;," I19 01- m.?-m./a,u.'. .. ,2... mm, .z-//.,;,I,..'... /-~'...r.;- ' (av/tznklonra/#2?-71:3? rzu,/Ina $7.44:/za/r-z-::o41o1o, anal. (ac/on//754:, a a GL1; an/I/w'-uiaao 11-;#(rc_y'/f/I71/tier /M/t//"I'/'-I4;14., ;ua..:t2-4 n mg a/qlr?r. :I":c-91165.. kind #45 am OF/a94'ao, A33/w%I-r of/afiticyu. :5/na /29 ' )~a:,e;4tt 4 /ocruofv'ued'e(,a7.c-r;cy.lar.v a.nJn'..', /,4,r!./4., ozcw /)1'er'vu:/ ;.,4:..-j/;/to/...7i.;..a 2:--/Wm/.7. . .. ac./;/t ./ea,4ao/4 Jaw .x..:44- /2, 4% av-no. A ' . :71;-at- .//,1 a/3-1m'zf.;/./n%r4u4a'-1-o aw 4/t;f;;;far.4zrc/5: '-.%r;rr.-.;'4-/4 - n.?d':-=/:5/Z&vco7071o ,- M; /4: Ir/:17 inn oi-.'.r//zau'zz_';u my % 4-: x?aatag-at eu/r.da .&4l:r41-(Id/c ./5:64-z. rue I-2.1:?/L United States Patent / ' X/'/T7? Patent No.: X4898 -,/wt 4- awt; /41 94:9 af% 4&4;/Zkwco yaw I 74~a.atu aiiiognf ;zp 47m 5545;? xrv oagdzt in 11907! 9-new/u_sL, (4% A, (94./M444'c&az rat. 4 /oarz$_h oor . ' - m /id ah4M4:{f:a{$.&4}w./ra cM%}ag Qae?gbi/a ' ace @1104/M! M?andfcl 7%?-7 Ff... . Zi:4a-I,/{ :4, 1/22 1'-;~a1~r//ha: t, /i41zI&ey44/'/a? i443o %fIzr/I7(44a7p}17' , .'nzm.t ,7 I . . ., - A - ./ MM awmaar?aak /4(4'7.fl."(/5'/t)%&1f~"4r_tnri'/g'I'4. ?at/zwnlzo oeqlu, M5 a/aaceodn-ef??..4.. /9 watt)/7&4: BL J/ni?l/K wit (L/4-I-12 ag/M4-:/4$na//9155?/{:74/waft? 1/21;-4:4? ad a/r??xncc. 7:/If/;~?4'l 17 Q 6 zw/95-nu {I:Z{1r/2"/2-pm-1-1/, rr eazffz-aJa,u5 7Ir2.e't'n,- amfu not? {'36. 47% .44,/r/1'uz'm5;., If , e,74+z.otu a?$co4i3;- no M A?cd/4-.0953 Laarr M1:-rv $4 a/),_. //(0.4, owwo saga./c/a l/(1% ./47/rd adios /47 arm! -/30 (rt 7 zmv, .2-5 4zo'mva7$i-Ll, aw elm-e /(Eu7Z'ac, ma - Mfiaa 4%. /rf /Zahara; av. 91; my /a-peg//L-la, I/I-/K1 06?/L4.(Zvd'a6 -(5 B07147/liitotaa-to ?g. .014}/tr: nra'a;. . s/(rm pl _ 4: if; /lat-ma.-/:5/e:o.. ur:/L-3]/'.{u4/ca-. .5 A Wee me my ma/.r.'-$1.- at 4cnIzK:a~ fig-(A7-[to/A914: fa}; :kv2'% -Ion onrr-at!/49'/2, .rr:%.,,u/uz /. /i{:4d.1{;"/5-rivfo-//;:&"0.r um mad-wn, /J au:2f,.4,7;}',',% ,.,,...o 925., z}.1.r.'4:[2-952122 my nan, Ks/nip 4%;/Ht at/M05 (?r 7%!-9";fua1'Ivc zdaorifu-L, /J x/hr../it/zt'4r;nco axufa u/e./fab? 437% 8'./4/1V4/-'/uemd a ati? . I/M/H41-to (Mat 71 u.ua/nu/iota arr/nzrr/rn [43. /Zr/4:}-cl- /0 /.;:fi/7/iIz.%zmM'ra, ./-H. //~u/r :5:-5 4/undo eru- it}? Irfii; , a. 1-9 //a Jtrrllltx -?';( 9009- ?ea/ear."-e.., /4:4: ;, av/wad,/79, \/*/rt/,. -2-()1/'xAr qustnzrn-4 or Iran:/'u., /wt/.41: ck/-_ f, 51:. y . Id. /.1.ry;[?p:/-/:.ov:;oA/7./.2/ x/ax:-In/tn Iya/3&2, V /.-/1,/.:4;;';/:7:/'(-0//a,-/24,./(II?/am/nnt?agtvya?.arr-t.,}Annn&I/;:. 05:!- ./A- /v '/If/t-I3 ../11%: an-dd; 4.: nu//Itwrolr /" PmvrJ7'4?r:/I16 the 74 mum. anau. . /ltr /c' I? rv LW 7)/Juyzroli-};-M nu r H} or/mm o a-rnro (I-r An ad 3, afuyatu at /01-7;/Ia Jni I'll -.I'l:'Io (V /Kr: //n('- rvnro.Irt>Yl;[ed. M V 41:}-/I//'//-r //kit-1'15 f/J(("7I4f~b.lv /4-r%7.o-349:. 01- .- United States Patent P t t N X4898 3 en 0.: &II24-A,/?lf-ta! V an /5 4ut"o'n) av]//'Ia}'; Kt./4;.- 7/5. #74 51441/:;YlL4. ?.7a.av:54 eo? /,1~1;v.7:{;1' my [4 lzrlv IA 44:93 m- rm ../a4/ 444 .71 141411.! a_-J -(7/crop- _ - Eta), "cu ,:;rf A-4u'rl_ 41141;} a. v 1.. c /24 .4 /av - 1/? 156:5 .4 yr 4>?n{,'a/ta uric} (44%/41M ct, aomi? /J,/(Q5 u I -fr/o lf?? anf ariz-(0% at 037 //.r-7:1?/ amv 4'C(%;4T223,%'-he/9 0t;I-f:7J1n/4 m do... - cfrn ac _ ;/rig!-r 4015/ 1) 01- g/,l(./A/It.1' .3.-:4 Ha 4-1'/9'. /(Tr . rzmz/aw nor} i.-K4:-'/I -%/ct/4!-I-%_z72.l.M'J/2:414"/r|zv 224:4: of/.-Io [0l;),"-" /444' and t;;a('eada'-in - /o-wr/r';o5j,o r-'1'///7;: J nyq-.'v .o~ ?aw:-E. er1;45_w&7a6 Jadrrzo /loin: , M16; 4/34 / )1/?5r'z... }Mr'-:r4~7zn,- /44 n ct" $.42 m- - -.4/Xe 4%/u r (7 p_z'nt;7{d4r[4 r In-.74 .7-2 n-t/?fe 14: /r:'4v'-:4-4.~.(-A.-4-xv, M51 . [cc n at at}-rn 9'1-/~n z:r1z?7:ere?1?6x/4'0 &J04l"I& awn nrzu.4- ' 14' (5;//4;mwa4v4z 07- /-no/3:./, afm allyftonu. In (*?I""/ljxcia ?at ax /51.}, a/:;~o:..4.-1o.f;~o*/:%- #13; / art: 45' ltl'I:_(6-{;uca(& (J1 /:'7wuo c1&)l...'.: awn a7/1.1061? '0 ?g; /[0/I-It-'5 a.-/-12; rt war/r Z4;/ix/1'4 rno/{wart/1' irl%a/w,M4_Kv?I/ ernlf/.'?27e$".er41 M4424 Z'vl3 4947; (1 I ./t /1} 1/Ha dam _. Vtt?/5% 30'14J7/ii!-ze??>'1z. (yarn x/I-7774*?!//9 ?n? 51% 0/ &'l~4/'/ll141-(Lit: /L/are i2(.ae.4~'r/ce, or am? 0 41: I T1-15:25 /arnjzoo?ec'4n7&. .a7."a,'I1.0 a,/5 ov?x-z. 9/ ea ' /lnt?rfe.n'a6 y Ar{4E4.'4} enafmcot. 42m- Zfv-ovon, A-..?m- F 6 W1, /d//4: 4- 51% yallgl camdvirrcja/nut st/c~r~I n or (W-7-I Ar /5 af 4} 0/ ?r or'n1_ mwbl no I/4:4!/o rcr:JJq-7 liizlzvr .5-a~z.i././z a/- nu ?/r'J'fI-;.-/I:1i"rrv ?wyib?o #1 r&'. $4.444? (14 7rL(.'zr17 dz/ffi-rfz' x .- ..K-.rr4xn1, av, ct'e(4if7:6 of ?i?/)1, I521?/in-I 4/I J a%Joa8?'.1u 0O7!.47(-W%,;_pp'9/4*-"IJ(4:ta:-It. a-M/I/041 /a.a.tt'iI'I n?ndt o/tr %:9r,4.;-/21/1? . ?fecttz;-an ,4 $5 ffvrna. 41:04.,/ori~_ urn/c?, /.,'/., 3%.!-;v M-I tr; J(/I/'uoIfr1-4ra4H.I4- o14d.%/0;:/Fr! H-//1}/l?fiao/602 r 7:326 0I4'c ulIt.yz-zra?ctatl?ltlfidtdniygryii/dd-;J5wanoti?. M-~ 7-or uh, r??cf-7,594.! rt}/"_9~I~!4ult 9,1754: [1 am, it ((4 1 cc; 1 -mac. :7. an Hm: L40-a rt rt/'x. due :4 mm at u/_ar4-no o 1}:-?; ml-c M /42 e o /nv7& %; }7i&'4v3zycaJ,?h 4-ct, n.o/ra c/&z.. tZ:,e,7}.v'v:_. United States Patent Patent No.: X4898 I. = ;/arm; 4/;a'4g17z_:$;.* 3: .A -/M39 of, M24 . reuz? ct-J; S Z"?5e;aziata%; .'_9.;??/2f%?49%'4;_./4'g_'.g)__'.L_afn-' 5;; ' . It _//7;:'4vw ~ , Z H T _ A ' g U V U V S ~ V ' A